Minder warm water, beter voor later
Nederland zet beste beentje voor bij klimaat

Nederland zet beste beentje voor bij klimaat

28 november 2018

Extreme regenval en langdurige droogte zorgen in de wereld voor veel problemen. In Nederland moeten we hier ook mee aan de slag. De minister van Infrastructuur en Waterstaat beslist over zaken die gaan over het milieu en over bijvoorbeeld wegen en bruggen. Zij heeft samen met belangrijke instellingen een akkoord gesloten over het klimaat. Er wordt zo’n 600 miljoen euro vrijgemaakt om er voor te zorgen dat er beter omgegaan kan worden met de klimaatveranderingen. Als er nu niks aan gedaan wordt, zal het namelijk elk jaar alleen maar duurder worden om de schade te herstellen.

Zo hebben ze besloten dat er in de steden meer gras en bebossing moet komen in plaats van asfalt en stoepen. Op die manier kan het water na een harde regenbui beter afgevoerd worden. Op straat blijft het vaak liggen. Ook is het de bedoeling dat regenwater opgeslagen wordt in opslagcontainers onder de grond. Dat water kan dan gebruikt worden als het een lange tijd droog is.

De minister is tevreden over het akkoord. Ze noemt het een ‘aan-de-slag-akkoord’. Hier bedoelt ze mee dat er veel gedaan moet worden om de klimaatverandering tegen te gaan; we moeten met zijn allen aan de slag. Daarom gaat ze volgend jaar ook naar New York om met wereldleiders te praten over dit probleem. Want natuurlijk niet alleen Nederland moet aan de slag, de hele wereld moet dat.

bron: duurzaam-actueel.nl